Prisiminta 1991 m. sausio 13-oji

2015 01 19

 Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriuje buvo prisiminta 1991 metų sausio 13-oji.

Bandydama nuversti teisėtai išrinktą ir nepriklausomos valstybės atkūrimą paskelbusią Lietuvos valdžią sovietų kariuomenė. 1991 metų sausio 13-osios naktį Vilniuje ginkluota jėga užėmė Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą. Sovietų kariuomenė tuomet neišdrįso pulti Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmų, kuriuos saugojo dešimtys tūkstančių žmonių. Tačiau prie Televizijos bokšto nebuvo išvengta aukų – desantininkams pradėjus su karine technika važinėti po minią ir šaudyti į beginklius žmones, žuvo 14 ir buvo sužeisti daugiau nei tūkstantis laisvės gynėjų.

Į biblioteką susirinko „Romuvos“ gimnazijos mokiniai, „Sandoros“ progimnazijos moksleiviai. Mokytojos ir bibliotekos darbuotojos pasakojo savo įspūdžius  buvo peržiūrėti Šiaulių metraštininko, Sąjūdžio Šiaulių skyriaus pirmininko Algirdo Kulikausko filmuoti kadrai ir fotografijų paroda.

GALERIJA