K. Donelaičio skaitymai „Šaltinėlio“ bibliotekoje

2014 11 18 Lapkričio 12 d. Šiaulių mokytojų pensininkų klubas „Šviesa“ „Šaltinėlio“ filiale organizavo renginį „Sveiks, svieteli margs“, skirtą Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. Renginį skambiais Justino Marcinkevičiaus poemos žodžiais pradėjo Janina Tepliajeva. Klubo nariai skaitė K. Donelaičio poemos „Metai“ ištraukas ne tik lietuvių, bet ir rusų, ukrainiečių, anglų kalbomis. Darniai skambėjo šeimyninio dueto močiutės Eugenijos Žymantienės ir anūko Arno Žymanto skaitoma ištrauka. Gražiu pasirodymu pradžiugino svečiai Vaclovas Knieža ir Danielius Rakauskas. Savo eiles donelaitišku hegzametru surimavo Zita Klimanskienė. Gražus klubo narių bendravimas baigėsi skambiomis lietuviškomis dainomis. Informaciją parengė „Šaltinėlio“ filialo vyr.bibliotekininkė Giedrė Matusevičienė.

GALERIJA