MALONIAI KVIEČIAME SKIRTI 2 % PAJAMŲ MOKESČIO – SAVO BIBLIOTEKAI!

2015 04 12

2-pajamu-mokescio-savo-bibliotekai

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2014 m. skyrusiems 2 % pajamų mokesčio Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai! Jūsų paramos biblioteka tikisi ir 2015 m. Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. Prašymas yra nustatytos formos FR0512. Prašymą galima pateikti:

 - elektroniniu būdu (internetinės bankininkystės vartotojams itin paprasta prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx, prisijungus prašymas FR0512 užpildomas ir pateikiamas internetu)

- prašymą užpildytą ranka (prašymo forma FR0512) nusiųsti paštu:

Neravų g. 8 LT 66402 Druskininkai
Deklaracijų tvarkymo skyrius

Prašymas pervesti iki 2% pajamų mokesčio

Formoje FR0512 paramos teikėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:

Paramos gavėjo pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Adresas: K. Korsako g. 10, Šiauliai

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 188204772

A. s. LT 87 7300 0100 0240 7970 (pildantiems internetu)

Taip pat reikia nurodyti ataskaitinį mokestinį laikotarpį (pvz. 2014 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 2 procentų).

Jeigu reikia pagalbos, naudojantis Elektroninio deklaravimo sistema, kreipkitės į Jums artimiausią Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialą.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!