Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko trečiasis projekto partnerių susitikimas

2018 03 08

Įgyvendinant 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Development of Innovative library solutions for different generations in the border region“ (Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio regione) Nr. LLI-110, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, kovo 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko trečiasis projekto partnerių susitikimas.

Susitikimo metu buvo aptartas praėjęs pirmasis projekto periodas, pasidalinta patirtimi bei rezultatais, pateiktomis ataskaitomis. Apžvelgtos būsimos veiklos, galimi projekto pakeitimai ir terminai. Jelgavos miesto bibliotekos ir Liepojos centrinės mokslinės bibliotekos atstovai susipažino su Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filialu, jame įrenginėjama užsienio kalbų mokymosi klase bei interaktyvia šeimos erdve.

Projekto metu siekiama gerinti bibliotekų efektyvumą ir darbuotojų gebėjimus kokybiškai aptarnauti skirtingų kartų klientus pagal individualius jų poreikius, paskatinti vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę ir, pasitelkiant interaktyvias priemones ir edukacinius žaidimus, užtikrinti tikslingą ir produktyvų vaikų susidomėjimą asmeniniu tobulėjimu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

LATLIT logo LIT full RGB

GALERIJA